Algemene ledenvergadering 26 sept. 2012

Beste volleyballers, Aanstaande woensdag, 26 september, is er de algemene ledenvergadering in de Burght, Vollenhove. De ledenvergadering begint om 20.00 uur. De agenda is als volgt: Opening om 20.00 uur. Vaststellen agenda algemene ledenvergadering 26 september 2012. Stemcommissie Besluitenlijst algemene ledenvergadering 28 september 2011. Aftredende bestuursleden: Marleen Kwakman, secretaris, niet herkiesbaar Marita Visscher, afgevaardigd bestuurslid…

Per direct gezocht

TC lid: als TC lid houd je, je bezig met het samenstellen van teams in overleg met een trainer. Daarnaast denk je mee met verschillende zaken(zaalindeling, trainersbijeenkomsten organiseren, trainingen indelen in de zaal, gesprekken met teams/trainers, bemiddelen indien er zaken spelen tussen speler/trainer of team/trainer, 1 keer per 5 weken vergaderen om zaken goed af…