Gedragsregels

Onze visie

We willen een vereniging zijn waar iedereen veilig en plezierig kan sporten. Een vereniging waar iedereen zich veilig voelt om zich te ontwikkelen binnen de sport. Binnen onze vereniging is daarom geen plek voor grensoverschrijdend gedrag. We hebben een open cultuur waardoor we elkaar durven aan te spreken als iemand zich toch op een grensoverschrijdende manier gedraagt. En als er toch iets misgaat, hopen we hier binnen de vereniging op een juiste manier naar te handelen.

 


Als team houden we ons aan onderstaande gedragsregels:

 • We houden ons aan de spelregels en clubregels van VVSA.

 • We gaan verstandig om met social media. Hou rekening met een ander

 • Tijdens wedstrijden, hebben we respect voor de tegenstander. We zijn aardig tegen ze en geven elkaar een hand na de wedstrijd

 • We gaan respectvol met elkaar om.

 • De scheidsrechter beslist, dat respecteren we. Alleen de aanvoerder of coach spreekt met de scheidsrechter.

 • We vallen de ander niet lastig, schelden niet en maken geen gemene grappen of opmerkingen over de ander.

 • We negeren de ander niet, iedereen is welkom bij de vereniging.

 • We komen niet ongewenst te dichtbij en raken de ander niet tegen zijn of haar wil aan.

 • We stellen geen ongepaste vragen en maken geen ongewenste opmerkingen over iemands persoonlijk leven of uiterlijk.

 • We spelen samen, motiveren elkaar om aardig te zijn tegen de ander.

 • We praten positief over elkaar, we zijn allemaal verantwoordelijk voor een goede sfeer en gang van zaken tijdens de trainingen en wedstrijden.

 • We maken geen gebruik van fysiek geweld. We dreigen de ander niet en we nemen geen wapens mee.

 • Er is binnen de vereniging geen plaats voor racisme en discriminatie.

 • We lossen problemen op door erover te praten.

 

Bovenstaande gedragsregels worden tijdens de trainingen besproken. We vinden het belangrijk dat u als ouder, deze gedragsregels ook met u kind bespreekt. Op deze manier zijn we met elkaar verbonden en zorgen dat er een prettig klimaat ontstaat binnen de vereniging.

 

Wat verwachten we van u als ouder?

 • Moedig je kind altijd aan om volgens de spelregels te spelen.

 • Bedenk dat kinderen volleyballen voor hun plezier en niet alleen voor het plezier van ouders/ verzorgers.

 • Maak het kind nooit belachelijk en geef het geen uitbrander als het een fout heeft gemaakt of een wedstrijd heeft verloren.

 • Laat coachen en het leiden van het spel over aan de trainers.

 • Bedenk dat kinderen het beste leren door na te doen. Positief aanmoedigen is altijd beter dan negatief.

 • Val een beslissing van de scheidsrechter niet in het openbaar af en trek nooit de integriteit in twijfel.

 • Ondersteun alle pogingen om verbaal en fysiek misbruik voor-, na- en tijdens trainingen en wedstrijden door de jeugd te voorkomen.

 • Erken het belang van vrijwilligers. Zij geven hun tijd, kennis en enthousiasme om het volleyballen van uw kind mogelijk te maken.

 • Als je als ouder/ verzorger wordt gevraagd ergens aan mee te helpen, stel je dan zoveel mogelijk positief op. Wanneer je gevraagd wordt als chauffeur me te gaan, neem dan nooit meer mensen mee dan er gordels zijn in de auto. Rijdt altijd alcohol en drugsvrij!