Het dagelijks bestuur van VVSA:

Voorzitter: Henk Vrugggink –h.d.j.vruggink@hetnet.nl

Secretaris: Vera van Heerde – secretaris@vvsa.nl

Penningmeester: Gerlinda Seine – penningmeester@vvsa.nl

Algemeen bestuurslid:  , Yvonne Jongman – yvonnejongman@outlook.com

De Commissie Wedstrijdzaken & Scheidsrechters:

Wedstrijdzaken jeugd: Nina Boxum ninaboxum@hotmail.com

Wedstrijdzaken senioren:Nina Boxum ninaboxum@hotmail.com

Wedstrijdzaken CMV: Esther Lassche – cmv-wedstrijdzaken@vvsa.nl

Scheidsrechterszaken: Debora van Kammen – tc-scheidsrechters@vvsa.nl

De Commissie Technische Zaken:

Senioren: Wouter Menzo en Jaap van Kampen – tc-senioren@vvsa.nl

Junioren ABC: Wouter Menzo – tc-abc@vvsa.nl

Junioren CMV: Vera van Heerde en Esther Lassche – tc-cmv@vvsa.nl

Aanspreekpunt voor maatschappelijke stages: Esther Lassche – cmv.vvsa@hotmail.com

De Sponsorcommissie:  – sponsor-commissie@vvsa.nl

De Ledenadministratie: Henk Vruggink en Gerlinda Seine – ledenadministratie@vvsa.nl