Het dagelijks bestuur van VVSA:

Voorzitter: Henk Vrugggink –h.d.j.vruggink@hetnet.nl

Secretaris: Anneke Heeterbrij en Anja Lassche – haheetebrij@gmail.com en ac_lassche@hotmail.com

Penningmeester: Peter Baars vvsa@peter-baars.nl

Algemeen bestuurslid: Vera van Heerde – veravanheerde@home.nl , Yvonne Jongman – yvonnejongman@kpnmail.nl , Nina Boxum – ninaboxum@hotmail.com

De Commissie Wedstrijdzaken & Scheidsrechters:

Wedstrijdzaken jeugd: Nina Boxum – ninaboxum@hotmail.com

Wedstrijdzaken senioren: Nina Boxum – ninaboxum@hotmail.com

Wedstrijdzaken CMV: Esther Lassche – cmv.vvsa@hotmail.com

Scheidsrechterszaken: Petra van Kammen – petravkammen@hotmail.com

De Commissie Technische Zaken:

Senioren: Wouter Menzo en Jaap van Kampen – tc-senioren@vvsa.nl

Junioren ABC: Wouter Menzo en Esther Bovendeur – tc-abc@vvsa.nl

Junioren CMV: Vera van Heerde & Irene Been – tc-cmv@hotmail.com 

Aanspreekpunt voor maatschappelijke stages: Esther Lassche – cmv.vvsa@hotmail.com

De Sponsorcommissie: Wilnette Oenema en Jessica van Benthem – sponsor-commissie@vvsa.nl

De Ledenadministratie: Henk Vruggink en Gerlinda Seine – ledenadministratie@vvsa.nl