Contributie VVSA seizoen 2023 – 2024
Senioren competitie € 248,00
Senioren met extra training € 273,00
Senioren trainend € 161,50
Recreanten € 104,50
A junioren competitie € 177,00
A junioren trainend € 117,50
BC junioren competitie € 163,00
BC met extra training € 188,00
BC junioren trainend € 103,50
CMV junioren competitie € 119,50
CMV met extra training € 144,50
CMV junioren/kabouters trainend € 83,50

Informatie contributies:
ledenadministratie@vvsa.nl

SPECIFICATIE LEDENGELD

 

De contributie wordt jaarlijks of in vier periodes geïnd. De contributie bestaat uit:

  1. Verenigingscontributie
  2. Nevobo lidmaatschap
  3. Nevobo teamgeld
  4. Kledingfonds
  5. Extra training

 

Hieronder wordt uitgelegd wat de posten precies inhouden en waar het geld voor bestemd is.

 

Verenigingscontributie

Iedereen die lid wordt van VVSA is verenigingslid en betaald verenigingscontributie. Hoe hoog dit bedrag is, is afhankelijk van je leeftijd. Van dit geld betalen wij bijvoorbeeld de kosten voor de trainer, de zaalhuur, de verschillende toernooien van onze eigen vereniging, attenties voor kampioenen, attenties voor vrijwilligers, enzovoorts. Kortom dit zijn algemene kosten die we als vereniging maken. 

 

Nevobo lidmaatschap (Bondscontributie)

Daarnaast moet ook iedereen die lid is van VVSA het NEVOBO lidmaatschap betalen. Wij kunnen adviezen inwinnen bij de NEVOBO over hoe we bepaalde zaken moeten regelen, maar ook bieden zij scholing aan voor de trainers. Daarnaast hebben zij een website waar wij veel informatie op staat die wij als vereniging kunnen gebruiken voor trainingen en de competitie. Daarnaast staan de nevobo regiomedewerkers ook voor ons klaar als wij onduidelijkheden en/of problemen hebben. Zo hebben wij in het verleden eens iemand bij een bestuursvergadering gehad om met ons mee te denken.

 

Nevobo teamgeld

Teamgeld is een eenmalige bijdrage per jaar. Dit moet je betalen zodra je wedstrijden gaat spelen. De NEVOBO bepaald elk jaar opnieuw wat de kosten zijn voor het inschrijven van de teams in de competitie. Dit bedrag kan elk jaar net iets anders zijn, omdat de NEVOBO de kosten bepaald. De NEVOBO zorgt ervoor dat de teams in een poule komen en dat de competitie gespeeld kan worden, dus daarom betaald iedereen, zodra je wedstrijden gaat spelen, teamgeld.

 

Kledingfonds

Het kledingfonds is een eenmalige bijdrage per jaar. Dit moet je betalen zodra je wedstrijden gaat spelen. Indien er kleding aangeschaft moet worden, onder kleding verstaan we shirts en kousen, dan kunnen wij dit betalen uit het kledingfonds. Als er een sponsor is die shirts of kousen wil sponsoren, dan is het mooi maar indien er geen sponsor is en er moet wat vervangen worden, dan kunnen wij dit doen en betaald VVSA dit uit het kledingfonds.

 

Extra training

Indien je bij de vereniging twee keer in de week gaat training, dan wordt daarvoor een extra vergoeding in rekening gebracht. Dit is puur om de onkosten van de trainer en de zaalhuur te dekken. 

 

En dan zijn er altijd nog een aantal dingen die we door middel van subsidies en sponsoring betalen.